Θέσεις Εργασίας European Chemicals Agency (ECHA) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Θέσεις Εργασίας European Chemicals Agency (ECHA)

Θέσεις Εργασίας European Chemicals Agency (ECHA)
Θέσεις Εργασίας ECHA’s Board of Appeal
Α vacancy notice for the position of Technically Qualified Member of ECHA’s Board of Appeal has been published in the Official Journal of the European Union:
Technically Qualified Member of the Board of Appeal
ECHA – European Chemicals Agency
Helsinki, Finland
The European Chemicals Agency is the driving force in implementing the EU's chemicals legislation for the benefit of human health and the environment as well as for innovation and competitiveness. The Agency is located in Helsinki, Finland, rated one of the world’s most liveable cities.
The Board of Appeal consists of a Chair and two other members who are Agency’s staff. They shall have alternates who shall represent them in their absence. The alternates are not Agency’s staff. The qualifications of the Chair and the members are defined in Commission Regulation (EC) No 1238/2007 of 23 October 2007 on laying down rules on qualifications of the members of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency. According to this Commission Regulation, the Board of Appeal shall consist of technically and legally qualified members.
Please consult the Official Journal OJ C 116 of 08/04/2020 for the full vacancy notice as well as the eligibility and selection criteria.
Registration for applicants: GROW-ECHA-BOA-TQM@ec.europa.eu
The deadline for applications is 11/05/2020, 12:00 (noon) Brussels time .