Πωλητές/Πωλήτριες (μερική απασχόληση - part-time) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Πωλητές/Πωλήτριες (μερική απασχόληση - part-time)

Πωλητές/Πωλήτριες (μερική απασχόληση - part-time)

Στα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα στη Λευκωσία, επιθυμούμε μερικής απασχόλησης προσωπικό πωλήσεων, για τετράωρη καθημερινή εργασία κατά προτίμηση από 11:00 - 15:00.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 

Φροντίζει τη σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας

Σωστή διαχείριση του stock του καταστήματος

Να διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα

Να ασχολείται με τη λειτουργία ταμείου

Να αναλαμβάνει το σωστό ανεφοδιασμό των ραφιών

Σωστή εφαρμογή διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σωστή συμπλήρωση εντύπων HACCP


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορος ρυθμούς

Να λειτουργεί σε ομάδα

Να έχει εχεμύθεια

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

Πακέτο απολαβών που θα καθοριστεί με ωριαία ανταμοιβή.

Έκπτωση σε δικά μας προϊόντα όσο και σε προϊόντα προμηθευτών.  

Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον.

Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί ως εργοδότης ισότητας.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email ή τηλεφωνήστε στο 22466066.


Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχής υποψήφιοι θα ενημερώνονται.