Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας (Public cy) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας (Public cy)

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογίας (Κωδ. Θέσης: SGR/0416_IT Head)

O Προϊστάμενος Τμήματος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ευθύνης του μέσω της αποτελεσματικής υλοποίησης των εταιρικών στόχων, καθώς και της κατάλληλης διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.


Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ακολουθώντας το link «Υποβολή Βιογραφικού» προκειμένου να στείλετε με e-mail τα στοιχεία σας.