Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προστατευτικές μάσκες - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προστατευτικές μάσκες

Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από τους εργαζόμενους:
(α) Σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό,
(β) στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό,
(γ) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους,
(δ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων συγκοινωνιών,
(ε) στα εργοτάξια:
Νοείται ότι, οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους προστατευτικές μάσκες προσώπου:
Νοείται περαιτέρω ότι, οι εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πηγή : pio