ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας Jobs in Cyprus

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τίτλος Κενής Θέσης
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αριθμός Κενής Θέσης 228116
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
Περιγραφή Εργασίας ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Περιγραφή Υποψηφίου
Διαθέσιμες Θέσεις 4

Τρόπος Επικοινωνίας ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας ΗΡΟΔΟΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΚΟΜΑΛΛΗ 26
Ενορία / Χωριό

Επαρχία
Ταχυδρομικός Κώδικας 4560
Αριθμός Τηλεφώνου 99695355
Αριθμός Φαξ 25542211
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο hknikolaou@gmail.com