Τεχνικός Διευθυντής (Junior Engineer) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Τεχνικός Διευθυντής (Junior Engineer)

Ζητείται Τεχνικός Διευθυντής (Junior Engineer)
Εταιρεία ζητά να προσλάβει Τεχνικό Διευθυντή (Junior Engineer) στη Λευκωσία.

Επάγγελμα/ Κλάδος:
Πολιτικός Μηχανικός

Τίτλος θέσης:
Τεχνικός Διευθυντής (Junior Engineer)

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:
• 3-5 χρόνια εμπειρία

Υποβολή αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση john.ch@rocklandco.com