Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας Jobs in Cyprus

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

Προϊόντα που περιέχουν Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Προϊόντα με επικίνδυνες χημικές ουσίες τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές έχουν εντοπισθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι σχετικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δείτε τα προϊόντα στην πιο κάτω Ανακοίνωση.
Αρχείο Acrobat Reader ΚΧΠΑΥ26_20200624_RAPEX23_25.pdf (331,15 Kb)