ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ

Τίτλος Κενής Θέσης ΟΔΗΓΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ
Αριθμός Κενής Θέσης 228828
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
Περιγραφή Εργασίας ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Περιγραφή Υποψηφίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοinfo@odyky.com