Τεχνικός Αυτοματισμών - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Τεχνικός Αυτοματισμών

Απαιτούμενα προσόντα:

 Απόφοιτος/η ανώτερης ή ανώτατης σχολής, στον κλάδο της ηλεκτρολογίας/ ηλεκτρονικής / αυτοματισμού
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
Άριστη ικανότητα χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου
Άριστη οργανωτική ικανότητα
Ακεραιότητα χαρακτήρα, επαγγελματισμός και άριστες διαπροσωπικές σχέσεις
Ικανότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
Λευκό Ποινικό Μητρώο
Άδεια οδήγησης
ΚΝΧ Partner θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
Γνώση Δικτύων Δεδομένων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
Πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Γενικά καθήκοντα θέσης:

Εγκαταστάσεις σε συστήματα αυτοματισμών
 

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 03/07/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.