ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να 
προσλάβει Ειδικό Παιδίατρο για άμεση πρόσληψη. Καλή 
γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη.
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο αμοιβής.
Αριθμός Θέσεων: 3
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στο careers@ygiapolyclinic.com αναγράφοντας στο θέμα 
Π/022020, το αργότερο μέχρι 14/6/2020.
Περισσότερες πληροφορίες στο: 
ygiapolyclinic.com/gr/θέσεις-εργασίας ή στο τηλέφωνο 
00357 - 25884758