Λειτουργός Λογιστηρίου - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Λειτουργός Λογιστηρίου

Λειτουργός Λογιστηρίου – Christos Patsalides Corporate Management Ltd

Εκ μέρους του πελάτη μας Christos Patsalides Corporate Management Ltd ζητούμε για εργοδότηση άτομο για τη θέση του Λειτουργού Λογιστηρίου στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Λογιστική υποστήριξη διεθνών πελατών της εταιρείας
 • Παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε Εταιρικά σχήματα πελατών
 • Διαχείριση του λογιστικού συστήματος της εταιρείας, καταχώρηση και έλεγχος λογιστικών εγγράφων
 • Έκδοσης τιμολογίων, έλεγχος εισπράξεων, δυνατότητα συμφιλίωσης τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητα ετοιμασίας Ισοζυγίου και βασικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Καταχώρηση δηλώσεων ΦΠΑ και VIES
 • Αναφορά κατευθείαν στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατέθουν από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και τους προϊστάμενους

Απαιτούμενα Προσόντα και Εμπειρίες:

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Λογιστική ή άλλο συναφή τίτλο σπουδών, ή Δίπλωμα στα Οικονομικά ή ACCA trainee
 • Κάτοχος Διπλώματος LCCI Higher
 • Πολύ καλή γνώση τηε Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών με καλή γνώση προγραμμάτων της Microsoft, ιδιαίτερα Word και Excel
 • Εμπειρία λογιστικού προγράμματος θα θεωρηθεί προνόμιο (E-soft κλπ)
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη με οργανωτικές ικανότητες
 • Ελάχιστη σχετική εμπειρία: 1-3 χρόνια

Τοποθεσία:

Η θέση είναι για τα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Απολαβές και Ωφελήματα:

Ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών θα προσφερθεί στον επιτυχημένο υποψήφιο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης, πατήστε εδώ