Προγραμματιστή αυτοματισμού κτιρίων - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Προγραμματιστή αυτοματισμού κτιρίων

Η Εταιρεία Piperaris Smart Automation με έδρα τη Λεμεσό ζητά να προσλάβει Προγραμματιστή  αυτοματισμού κτιρίων για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
ΚΝΧ Partner θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
IT /networking skills
Καλή γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
Προϋπηρεσία σε έργα αυτοματισμών κτιρίων θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
Γνώση συστημάτων Crestron/URC/RTi θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Καλή γνώση σχεδιασμού βιομηχανικών πινάκων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Βασικά Καθήκοντα:

Προγραμματισμός  Έξυπνων κτιρίων
Καθημερινή Ενημέρωση στον Γενικό Διευθυντή
 

Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη θέση εργασίας
Μισθός, πολύ ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και πείρας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 03/07/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@piperaris.com δηλώνοντας ξεκάθαρα στο θέμα την θέση για την οποία ενδιαφέρονται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.