Βοηθός αποθήκης - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Βοηθός αποθήκης


Περιγραφή Θέσης: H Y.T.M STAVRIDES LTD, εταιρεία ηλεκτρολογικών εργασιών, ζητά για πλήρη απασχόληση βοηθό αποθήκης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

- Άδεια οδηγού

- Ανάληψη πρωτοβουλιών

- Προθυμία και συνέπεια Καθήκοντα

- Ετοιμασία παραγγελιών

- Ενημέρωση προγράμματος

- Παράδοση και παραλαβή προϊόντων

- Εργασίες αποθήκης

Απολαβές αναλόγως προσόντων.
Contact

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31/07/2020
 info@ytmstavrides.com