Νηπιαγωγους - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Νηπιαγωγους

The G C School of Careers
Ιδιωτικό Ελληνικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο
Το Σχολείο ζητά να προσλάβει Νηπιαγωγό για μόνιμη απασχόληση
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση
• Διδακτική εμπειρία σε νηπιαγωγεία
• Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση στη χρήση MS Office και διαδικτύου
• Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα
• Δημιουργικότητα, υπευθυνότητα, ικανότητα εποικοδομητικής συνεργασίας και
ακεραιότητα χαρακτήρα
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν
Καθήκοντα:
• Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας
σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των
μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
• Ετοιμάζουν αναλυτικά ημερήσια και εβδομαδιαία προγράμματα που παραδίδουν
στη Συντονίστρια του Νηπιαγωγείου σε συγκεκριμένες μέρες.
• Φροντίζουν να ενημερώνονται για καινούρια προγράμματα και καινοτομίες στον
εκπαιδευτικό χώρο.
• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν ηθική 
και κοινωνική παιδεία. 
• Φροντίζουν να γνωρίζουν καλά το χαρακτήρα του κάθε παιδιού για να 
προσφέρουν ότι καλύτερο για τη σωστή ανάπτυξη του. 
• Φροντίζουν να είναι πάντοτε στην τάξη πριν έρθουν τα παιδιά για να τα 
παραλάβουν και δεν αφήνουν ποτέ τα παιδιά χωρίς επιτήρηση.
• Οργανώνουν και συντηρούν γωνιές μάθησης στο χώρο που εργάζονται.
• Λαμβάνουν μέρος σε ομαδικές εργασίες και μελέτες μαζί με το υπόλοιπο 
προσωπικό του σχολείου.
• Φροντίζουν για την προπαρασκευή υλικών για κατασκευές ή άλλες 
δραστηριότητες.
• Επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ότι άλλο σχετίζεται με 
την υγιεινή και την ασφάλειά των μαθητών του σχολείου. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συνοδεύσουν την αίτηση τους με τα 
ακόλουθα έγγραφα:
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

2. Αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών, εξετάσεων κλπ.
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου 
4. Συστατική επιστολή από προηγούμενη εργασία (προαιρετική)
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eschiza@gcsc.ac.cy το 
αργότερο μέχρι το αργότερο μέχρι τις 31/07/2020.
Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή / και οι 
οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Σημ.: Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα διαγραφούν μέσα σε 
ένα χρόνο από τη συμπλήρωση των θέσεων.