Διευθυντής/τρια καταστήματος ΖΑΚΟ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Διευθυντής/τρια καταστήματος ΖΑΚΟ

Ermes Department Stores Plc – Διευθυντής/τρια καταστήματος ΖΑΚΟ
Jul 3, 2020

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, ζητά να προσλάβει Διευθυντή/ντρια Καταστήματος για το κατάστημα Ζακο Αρμενίας στη Λευκωσία.ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση και έλεγχος της λειτουργίας του καταστήματος.
Λεπτομερής παρακολούθηση και επίτευξη πωλήσεων με βάση τους προϋπολογισμένους στόχους, αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους λειτουργίας του καταστήματος και αποδοτική διαχείριση του προσωπικού.
Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών.
Διαχείριση των αποθεμάτων του καταστήματος και διασφάλιση διαρκούς και σωστής ανατροφοδότησης των χώρων πωλήσεων.
Οργάνωση και παρακολούθηση της σωστής παρουσίασης των προϊόντων εντός του καταστήματος και εφαρμογή των προτύπων προβολής και τοποθέτησης των εμπορευμάτων (Visual Merchandising).
Διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό του καταστήματος.
Εφαρμογή των συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος, καθώς και των κανονισμών ασφάλειας και υγείας της Εταιρείας.
Ετοιμασία και υποβολή αναλυτικών εκθέσεων με εισηγήσεις και ανάλυση αποτελεσμάτων προς την Ανώτερη Διεύθυνση.
Προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων του καταστήματος.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ακαδημαϊκός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Human Resources, ή άλλο συναφή κλάδο με Fashion Retail Business.
Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4-5 χρόνια στον τομέα των λιανικών πωλήσεων και σε διευθυντική θέση τουλάχιστον για 2-3 χρόνια.
Ευχάριστη, εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα με πάθος και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο.
Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες.
Πολύ καλή κατανόηση των λειτουργιών που αφορούν τις πωλήσεις γενικότερα, του visual merchandising, της διαχείρισης αποθεμάτων, του προγραμματισμού προσωπικού, και του ελέγχου του κόστους λειτουργίας.
Βασικές γνώσεις στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point).
Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Γνώση μίας επιπλέον ξένης γλώσσας θεωρείται χρήσιμη ως επιπλέον προσόν.
Προηγούμενη πείρα σε κατάστημα τύπου boutique θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.


Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και συναρπαστικό περιβάλλον εργασίας.Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας https://ctcgroup.com/careers/ συμπληρώνοντας την πιο κάτω αίτηση μέχρι τις 13/07/2020. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως  υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.