ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τίτλος Κενής Θέσης ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Αριθμός Κενής Θέσης 229481
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Περιγραφή Υποψηφίου ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας ΘΕΑΝΩ ΠΑΝΤΕΛΗ
Διεύθυνση ΛΕΚΟΡΠΟΥΖΙΕ 25
Ενορία / Χωριό ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3110
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο th.theano@gmail.com