ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Αναζήτηση Εργασίας Jobs in Cyprus

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τίτλος Κενής Θέσης ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Αριθμός Κενής Θέσης 229481
Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Περιγραφή Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Περιγραφή Υποψηφίου ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Όνομα Ατόμου Επικοινωνίας ΘΕΑΝΩ ΠΑΝΤΕΛΗ
Διεύθυνση ΛΕΚΟΡΠΟΥΖΙΕ 25
Ενορία / Χωριό ΛΕΜΕΣΟΣ
Ταχυδρομικός Κώδικας 3110
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο th.theano@gmail.com