ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Τίτλος Κενής Θέσης ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Αριθμός Κενής Θέσης 229461
Περιγραφή Εργασίας Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Περιγραφή Υποψηφίου ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΟΥ
Διαθέσιμες Θέσεις 5

Ενορία / Χωριό ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@dometica.cy