ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (Διαθέσιμες Θέσεις 5) - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ (Διαθέσιμες Θέσεις 5)

 Τίτλος Κενής Θέσης ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Αριθμός Κενής Θέσης 230605

Οικονομική Δραστηριότητα Εργοδότη Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

Περιγραφή Εργασίας ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιγραφή Υποψηφίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3-8 ΧΡΟΝΙΑ

Διαθέσιμες Θέσεις 5

Διεύθυνση AXAΡΝΩΝ 4, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΩΝΑ

ΤΚ.51706

Ενορία / Χωριό ΥΨΩΝΑΣ

Επαρχία ΛΕΜΕΣΟΣ

Ταχυδρομικός Κώδικας 3508

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο HRM@REMEDICA.COM.CY