- Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

:

Θέσεις μεταπτυχιακό και διδακτορικών (

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έξι (6) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

(α) Τέσσερις (4) θέσεις για το διδακτορικό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως συμβουλευθούν τις σελίδες των ακαδημαϊκών μελών του Τομέα Λογοτεχνίας στις οποίες μπορούν να δουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους: http://www.ucy.ac.cy/eng/en/staff/academic.

(β) Δύο (2) θέσεις για το διδακτορικό πρόγραμμα στη Γλωσσολογία. Οι θέσεις προκηρύσσονται για την περιοχή της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας/ Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL) και, πιο συγκεκριμένα, για τις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

• Απόκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας
• Διγλωσσία, πολυγλωσσία, γλώσσα κληρονομιάς
• Κοινωνιογλωσσολογία, οικογενειακή γλωσσική πολιτική
• Μεθοδολογία του TESOL, διδασκαλία και εκπαίδευση

2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Έξι (6) θέσεις για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στην Αρχιτεκτονική*

Οι ερευνητικές περιοχές του προγράμματος είναι στους ακόλουθους τομείς:
• Αρχιτεκτονική Ιστορία και Θεωρία
• Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Θεωρία
• Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας
• Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
• Αστικός Σχεδιασμός
• Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

*Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Διδακτορικό πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού (πενταετής φοίτηση) ή πτυχίο Μάστερ (Μ.Α. ή Μ.Sc. σε περιοχή της Φιλοσοφικής, των Κοινωνικών Επιστημών, Καλών Τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολογίας Μηχανικής, Μηχανολογίας Μηχανικής, Πληροφορικής, Διοίκησης ή των Οικονομικών Επιστημών).

3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• 3 θέσεις για Διδακτορικό

Πρόγραμμα Διδακτορικού (Ph.D.):
• Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
• Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

Τα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, καθώς επίσης και το πρόγραμμα Διδακτορικού στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία, περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα και ενισχυμένη εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική δεν προσφέρει εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία περιλαμβάνει είτε εργαστηριακή είτε βιβλιογραφική έρευνα. Στους φοιτητές που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται μία εκ των δύο επιλογών κατά την εισδοχή τους.

4. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

• 4 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία

5. ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή

• 6 θέσεις για Διδακτορικό

6. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τέσσερις (4) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
• 2 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Ελληνική)
• 2 θέσεις για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην Αγγλική)

7. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πρόγραμμα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική
• 1 θέση για Διδακτορικό

Πρόγραμμα της Γλώσσας και Εκπαίδευσης
• 2 θέσεις για Διδακτορικό

Πρόγραμμα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης
• 2 θέσεις για Διδακτορικό

Πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής
• 2 θέσεις για Διδακτορικό

Πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον
• 2 θέσεις για Διδακτορικό

8. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (Electrical Engineering)
• Είκοσι οκτώ (28) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών (Computer Engineering)
• Δεκαοκτώ (18) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικού Υπολογιστών

9. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία 
• 1 θέση για Διδακτορικό

Πρόγραμμα Αρχαία Ιστορία
• 2 θέσεις για Διδακτορικό

10. ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως:
• 4 θέσεις για Διδακτορικό

11. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
• 1 θέση για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη

12. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

• 3 θέσεις για Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική

13. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

• 6 θέσεις για Διδακτορικό Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
• 2 θέσεις για Διδακτορικό Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία

14. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τρεις (3) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος στην Πληροφορική. Λεπτομέρειες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.cs.ucy.ac.cy

15. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών
• Πέντε (5) θέσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

16. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα στις Τουρκικές Σπουδές του Τμήματος
• 1 θέση για Διδακτορικό

17. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος
• 6 θέσεις για Διδακτορικό

18. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος
• Έξι (6) θέσεις για το Διδακτορικό στη Χημεία

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ, μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

- €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

- €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
- € 8.000 Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων
- €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
- €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

• Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

• Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα). • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» σε Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) με βάση την πολιτική παραχώρησης υποτροφιών θα χορηγήσει τις αδιάθετες υποτροφίες προς τους νέους φοιτητές που θα εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2020/2021. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές μόνο και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες στους συνδέσμους:

Υποτροφίες Πράξανδρος

Υποτροφίες Ευαγόρας

Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Δείτε την προκήρυξη για όλα τα προγράμματα εδώ.