Θέση εργασίας στην Ομόνοια Λευκωσίας - Θέσεις εργασίας Κύπρος

Όλες οι νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται πλέον στο www.buycy.eu

Θέση εργασίας στην Ομόνοια Λευκωσίας

Αναζητούμε ένα (1) άτομο για την πλήρωση της θέσης του Sales Officer που θα αναφέρεται στον Marketing Manager.

Περιγραφή θέσης

Ο Sales Officer αναμένεται να βοηθήσει στη διεκπεραίωση της στρατηγικής του τμήματος. Θα συμμετέχει σε συναντήσεις και θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας διάφορες δραστηριότητες του Μάρκετινγκ & Πωλήσεων.

Θα έχει την ευθύνη για τη διατήρηση άριστων σχέσεων και συνεργασιών με χορηγούς και γενικότερα με συνεργάτες, μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες.

Καθήκοντα και ευθύνες

· Να βοηθά, σε συνεργασία με τον Marketing Manager, στην επαφή και το κτίσιμο σχέσεων με τους φιλάθλους.

· Να μπορεί να προωθήσει και να πουλήσει πακέτα διαφήμισης.

· Να βοηθά σε όλες τις ενέργειες του Τμήματος Marketing.

· Να παρουσιάζει την ποδοσφαιρική ομάδα και τα οφέλη που προσφέρονται σε πιθανούς χορηγούς.

· Να αναζητά νέους συνεργάτες και υποστηρικτές για την Ποδοσφαιρική Ομάδα.

·  Να υποστηρίζει δράσεις και εκδηλώσεις όπως Συνέντευξη Τύπου, Παρουσίαση Χορηγών, Fan Day, Κοινωνική Ευθύνη κτλ.

·         Να βοηθά στη διεκπεραίωση των εμπορικών συνεργασιών. 

·         Να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς υφιστάμενων χορηγών και να φροντίζει για την ομαλή διεκπεραίωση των όρων της συμφωνίας. 

Προσόντα

·         Μόρφωση σε επίπεδο Ακαδημαϊκό / Πτυχίο

·         Αποδεδειγμένο ιστορικό ή ικανότητα στις πωλήσεις ή/και στη διαχείριση λογαριασμών υφιστάμενων συνεργατών. 

·         Ομαδικό πνεύμα, ευέλικτος/η και να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές.

·         Εξαιρετικές παρουσιαστικές ικανότητες (PowerPoint).

·         Υψηλή γνώση επικοινωνίας στα Ελληνικά και Αγγλικά.

·         Ικανότητες στη ταυτόχρονη διαχείριση πολλών έργων.

·         Να μπορεί να εργάζεται σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@omonoiafc.com.cy, μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.